یا زهرا (س)

ز آن روزی که سیلی خورد زهرا

                                              سیه شد روزگار اهل معنا

شنیدم ز عارفی فرمود این حکم

                                             فرج را می کند زهرای سیلی خورده امضا 

/ 0 نظر / 4 بازدید