زبانحال بی بی زینب(س)

دلی در خون نشسته دوست داری؟       بگو قلبی شکسته دوست داری؟

تورا ای عشق!بی سر دوست دارم         مرا با دست بسته دوست داری؟

  نه تنها تیر وتیغ و سنگ بوده               سر پیراهن تو جنگ بوده

  ولی شرمنده زینب دیر فهمید              که انگشتر به دستت تنگ بوده

/ 0 نظر / 7 بازدید