در کدام کوچه مدینه سینه میزنی؟

سالهاست

از میان کوچه های کربلا،نجف،دمشق

بی صدا عبور می کنی

زخمهای کهنه را مرور می کنی

عصر های پنجشنبه بی گمان

قبل از امدن به کاظمین و سامرا

دل به خلوت مدینه میزنی

اه ای غریبه ای که نسبتت به مادری عزیز می رسد

عصر فاطمیه در کدام کوچه مدینه سینه میزنی؟

/ 0 نظر / 18 بازدید