اللهم عجل الولیک الفرج

هر کجا سلطان بود دورش سپاه و لشگر است

پس چرا سلطان خوبان بی سپاه و لشگر است؟

با خبر باشید چشم انتظاران ظهور

بهترین سلطان عالم از همه تنهاتر است

/ 1 نظر / 9 بازدید
زینب

با خبر باشید چشم انتظاران ظهور بهترین سلطان عالم از همه تنهاتر است ای خدا...........