مدد از عمه سادات

رکن سنگین را به زینب داده اند

                                          سر هر دین را به زینب داده اند

در سمینار بزرگ عاشقان

                                        لوح زرین را به زینب داده اند

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید