یا فاطمه(س)

ای کاش فاطمه غم حیدر علاج داشت

                                    ای کاش زخم کهنه بستر علاج داشت

ام یجیب هم گره از کار وا نکرد

                                    ای کاش ناله دل مضطر علاج داشت

تو می روی و لرزه تنم را فرا گرفت

                                   ای کاش گریه شه خیبر علاج داشت

بیمار من شفای خودت خواستی ز مرگ

                                    شاید غمت به چاره دیگر علاج داشت

سینه سپر نمودی و گفتی میان خلق

                                     دیدید درد غربت یاور علاج داشت

گیرم که شانه سخت به دست تو می نشست

                                    دنیا که بهر گیسوی دختر علاج داشت

سر خورد بسکه پا به تنت جان به لب شدی

                                    حتی اگر که لطمه به پیکر علاج داشت

دادی کفن به زینب و گفتم به خود خدا

                                   ای کاش رنج غارت معجر علاج داشت  

/ 0 نظر / 11 بازدید